MẶT BẰNG CĂN HỘ STARTUP TOWER

mat-bang-startup-tower

 

căn hộ A-01

MẶT BẰNG CH-A 01

Diện tích: 91 m2

 

MẶT BẰNG CĂN B-02

MẶT BẰNG CH-B 02

Diện tích: 98 m2

 

MẶT BẰNG CĂN C-03

 MẶT BẰNG CH-C 03

Diện tích: 92 m2

 

MẶT BẰNG CĂN C-04

MẶT BẰNG CH-C 04

Diện tích: 92 m2

 

MẶT BẰNG CĂN B-05

MẶT BẰNG CH-B 05

Diện tích: 98 m2

 

MẶT BẰNG CĂN D - 06

MẶT BẰNG CH-D 06

Diện tích: 71 m2

 

MẶT BẰNG CĂN D - 07

MẶT BẰNG CH-D 07

Diện tích: 71 m2

 

MẶT BẰNG CĂN B - 08

MẶT BẰNG CH-B 08

Diện tích: 98 m2

 

MẶT BẰNG CĂN C - 09

MẶT BẰNG CH-C 09

Diện tích: 92 m2

 

MẶT BẰNG CĂN C - 10

MẶT BẰNG CH-C 10

Diện tích: 92 m2

 

MẶT BẰNG CĂN B - 11

MẶT BẰNG CH-B 11

Diện tích: 98 m2

 

MẶT BẰNG CĂN A - 12

MẶT BẰNG CH-A 12

Diện tích: 91 m2