TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUNG CƯ STARTUP TOWER 91 NGỌC ĐẠI

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN – Dự kiến theo mẫu HĐ Mua Bán Chung cư Startup Tower.

khu-rung-nhiet-doi

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A tổng giá trị Hợp Đồng Mua Bán Chung cư Startup Tower theo các đợt thanh toán, cụ thể như sau:

Đặt cọc: 100.000.000 đồng/căn

Tiến độ thanh toán: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo tiến độ 05 Đợt thanh toán như sau:

Đợt 1: Trước khi hoặc tại thời điểm Hai Bên ký Hợp đồng này, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 30% (ba mươi phần trăm) giá bán

Đợt 2: Trong vòng 05 ngày làm việc khi xây xong phần kết cấu đến sàn tầng 05, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (dự kiến 30/11/2017).

Đợt 3: Trong vòng 05 ngày làm việc khi xây xong phần kết cấu đến sàn tầng 10, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (dự kiến 15/01/2018).

Đợt 4: Trong vòng 05 ngày làm việc khi xây xong phần kết cấu đến sàn tầng 18, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (dự kiến 15/04/2018).

Đợt 5: Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi cất nóc, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (dự kiến 15/07/2018).

Đợt 6: Tại thời điểm 07 ngày làm việc trước khi bàn giao Căn hộ, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 25 % (hai mươi lăm phần trăm) giá bán Căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (dự kiến 31/03/2019)

Đợt 7: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 5% (năm phần trăm) giá bán căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (giá không gồm phí bảo trì) tại thời điểm nhận bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Số tiền là:……………